Fordelingsnøkkel

Inneholder én rad for hver fordelingsnøkkel.

Brukes til automatisk fordeling av beløp i ansvarsenheter, gjennom behandlingen Oppdater bunt i tabellen Bunt, og behandlingen Fordeling i tabellen Budsjettlinje.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.