Desimaltalls-systemvariabel

Inneholder én rad for hver systemavhengige desimalvariabel.

Variabler kan defineres etter behov, f.eks for bruk i:

Systemavhengige variabler defineres i systemdatabasen, i motsetning til bedriftsavhengige variabler, som defineres i bedriftsdatabaser.

Desimalvariabler lagrer brøkverdier.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.