Innfordringsavtale

Inneholder kun én rad, med nødvendig informasjon for kommunikasjon med innfordringsbyrået.

Tabellen inneholder nødvendig informasjon for kommunikasjon med innfordringsbyrået - for eksempel organisasjonsnr., bankkontonr., navn på kontakt osv. Den inneholder også krav til fakturaer som skal sendes til innfordringsbyrået - for eksempel minstebeløp per faktura, minimum antall purringer osv.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.