Kundedokumentlogg

Inneholder én rad for hvert dokument som er godkjent, hvis ønsket.

Forutsetter at avkrysningsboksen Generer kundedokumentlogg er valgt i oppslagsdialogboksen til feltet Faks og e-post behandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.