Valuta korreksjons data

Inneholder de midlertidige resultatene for en valutakursjustering, per transaksjon.

Rader legges til gjennom behandlingen Valutakorreksjon i tabellen Kundetransaksjon, Leverandørtransaksjon, Hovedbokstransaksjon eller Driftsmiddeltransaksjon.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.