Valuta korreksjon

Definerer hvordan valutakorreksjoner skal bokføres, per kontointervall.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.