Valuta

Inneholder én rad for hver valuta.

Feltet Valutanr i tabellen Bedriftsopplysninger refererer til valutaen som brukes når ingen annen valuta er angitt.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.