Motreferanse

Kan inneholde flere rader for hver bilagslinje, med referanser til åpne poster som skal matches.

Hvis bare én motreferanse er nødvendig, kan den angis direkte i bilagslinjen.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.