Land

Inneholder én rad for hvert land, med alternativer for fakturering, purrebrev og renteberegning.

Gjør det mulig å tilpasse etter lover, regler og andre vilkår som kan variere fra land til land. Ekstra brevnummer, bestemte alternativer for purrebrev kan defineres i tabellen Purrebrev.

Feltet Landnr i tabellen Bedriftsopplysninger refererer til landet som brukes når ingen andre land er angitt.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.