Konsernoppgjørskonto

Inneholder kontotilordninger mellom bedrifter.

Tilordningene bestemmer hvilken Hovedbokskonto som skal brukes i en annen bedrift når

For å gjøre overføringer sikrere anbefales det at Bedriftsnr inkluderes i KID-koder, jf. feltet KID Firmasifre i tabellen Bedriftsopplysninger.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.