Bedriftsrapportparameter

Inneholder én rad med verdien for hver parameter i en Bedriftsrapport.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.