Felles tabell

Inneholder én rad for hver tabell i en bedriftsdatabase som skal defineres som en "visning" mot den samme tabellen i en annen bedriftsdatabase.

Ved lagring av endringer i denne tabellen opprettes eller forkastes påvirkede tabeller og visninger.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.