Kombinasjonsmatrise

Definerer gyldige kombinasjoner av kontoer og ansvarsenheter for Kombinasjonsgruppe.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.