Endringsloggdefinisjon

Definerer operasjoner og dataendringer som skal logges.

Hvilke felt som fylles ut på hver rad, avhenger av feltet Loggtype.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.