Strekkode

Inneholder én rad for hver strekkode.

Ved utfylling av feltet Strekkode i en ordrelinje (f.eks. med en strekkodeleser), foreslås produktnummer, enhet og andre felt fra denne tabellen.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.