Bankkonto

Kan inneholde én rad for hver bankkonto for en aktør.

Brukes av behandlingene Beregn klientrenter og Bokfør renteforslag i tabellen Aktør, og rapporten Fakturaer/kreditnotaer i tabellen Ordre.



Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.