AutoReport arkiv

Inneholder én rad for hver mva-melding. Mva-meldinger kan sendes til Visma.net AutoReport med behandlingsvalget Send på nytt til AutoReport.

Norske bedrifter kan opprette en bunt for betaling av omsetningsavgift basert på informasjon mottatt fra Altinn, ved bruk av behandlingsvalget Opprett mva.betaling i tabellen AutoReport arkiv. Dette behandlingsvalget oppretter en bunt basert på XML-innholdet, og verdien i feltene Leverandørnr. avgiftsoppgjør og Avg.oppgj.konto fra tabellen Bedriftsopplysninger. Bunten opprettes med dagens dato. Etter at bunten har blitt oppdatert, kan det opprettes et betalingsforslag tilsvarende som for andre åpne poster.

Hvis du vil automatisere opprettelsen av bunter for mva.betaling, aktiverer du innstillingen Behandle meldinger for betaling av mva. automatisk i feltet AutoReport behandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Når betalingsinformasjonen mottas fra Altinn, opprettes en bunt basert på den.

Hvis det allerede har blitt opprettet en betalingsbunt for den samme avgiftstermin/-år, er det ikke mulig å opprette en ny. Hvis man likevel ønsker en betalingsbunt, må den opprettes manuelt. Denne funksjonen støttes ikke i Sverige, Danmark eller Finland.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.