Automatpostering

Definerer poster som skal registreres som resultat av poster på bestemte kontoer.

Avhengig av verdien i feltet Aut.post. behandl. i tabellen Hovedbokskonto, kan denne tabellen brukes:

  1. Ved utvidelse av automatposteringer på bilagslinjer, enten
    • automatisk ved utfylling av beløpet, eller
    • manuelt med behandlingen Ekspander automatposter.
  2. Regelmessig med behandlingen Automatposteringer i tabellen Hovedbokskonto eller Automatpostering.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.