Aktør

Inneholder én rad for hver kunde, leverandør, ansatt eller annen person/organisasjon bedriften er i kontakt med.

Kunder, leverandører og ansatte tildeles unike numre i feltene Kundenr, Lev.nr og Ans.nr. En aktør kan ha mer enn ett av disse feltene utfylt.

En aktør kan defineres som en kontaktperson for en annen, gjennom feltet Kontaktpers. for.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.