Godkjent avstemming

Inneholder informasjon om godkjente avstemminger.

Én rad legges til i denne tabellen hver gang rapporten Bankavstemmingsrapport i tabellen Bankpartner skrives ut og godkjennes.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.