Approval-oppgave endringslogg

Inneholder informasjon om status på Approval-oppgaven og om hver transaksjon sendt til og mottatt fra Visma.net Approval.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.