Alle produkttransaksjoner

Defined as a view in the database, combining the Produkttransaksjon and Produkttransaksjon før komprimering tables.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.