Aktiv systemprosess

Inneholder én rad for hver systemprosess i de påloggede øktene.

En radbuffer (eid av f.eks. et dokumentvindu) henter en "aktiv prosess" i hver database den arbeider mot.

I bedriftsdatabasene gis tabellen navnet Aktiv bedriftsprosess.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.