Kontoutskriftstransaksjon

Inneholder kontoutskrifttransaksjoner mottatt fra Visma.net AutoPay.

Brukes til bankavstemming.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.