Kontonr-serie

Definerer kontotypen for intervaller av kontonumre.

Ved registrering av bilag er det ikke nødvendig å fylle ut feltene Debet k.type og Kredit k.type hvis kontotypen kan avledes fra kontonummeret (i feltet Debet konto eller Kredit konto), dvs. hvis kontonummeret faller innenfor et kontonummerintervall i tabellen Kontonr-serie.

Hver kontotype kan ha flere kontonummerintervaller.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.