Bokføringsregel-handling

Inneholder en eller flere rader for hver bokføringsregel.

Handlinger er resultatet av reglene som er satt på valgte kriterier. Når bokføringsregel-kriterie er valgt, vil handlinger basert på valgte kriterie gjelde for bilagslinjen.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.