Regnskapsperiode

Inneholder én rad for hver regnskapsperiode.

Hvert regnskapsår kan deles inn i så mange regnskapsperioder som ønsket for rapporterings- og oppfølgingsformål, f.eks. én for hver måned, nummerert fra 1 til 12, og en ekstra årssluttperiode som nummer 13.

Ved registrering av bilag foreslår programmet den første regnskapsperioden som verdidatoen faller innenfor, men den kan overstyres ved bokføring for en etterfølgende periode.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.