Kontogruppe

Inneholder én rad for hver kontogruppe.

Brukes i feltet Formel i tabellen Resultat/balansedefinisjonslinje.

Hovedbokskontoer knyttes til kontogrupper i feltet Kontogruppe i tabellen Hovedbokskonto.

Kontogrupper danner et hierarki gjennom feltet Aggr. kontogruppe.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.