Adgangsgruppe

Inneholder én rad for hver Adgangsgruppe.

Adgangsgruppe brukes i:

Hvis Visma User Directory-integrasjon er aktiv, se også Integrating Visma User Directory with Visma Business.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.