Visma Business-menyen

Introduksjon til Visma Business-menyen.

For å navigere i Visma Business bruker du navigeringspanelet som er plassert i toppen av programvinduet. Navigeringspanelet er dynamisk og kontekst-sensitiv. Det kan betraktes som en samling innholdsrike verktøylinjer, som man kan veksle mellom ved å trykke på tab'ene deres. Navigeringspanelet refereres også til som Ribbon.

  • Hver av disse inneholder en samling kontroller, inndelt i grupper med hver sine overskrifter.
  • Kontrollene er vanligvis knapper med eller uten nedtrekkbare menyer, men kan også være kombobokser, editfelter, etc.

Standard faner i navigeringspanelet er Hjem og Design. I tillegg kommer fanene som visualiserer mapper med oppsett, Fil-menyen og Hjelp-menyen. Hjelp-menyen visualiseres med et spørsmålstegn-ikon oppe til høyre i navigeringspanelet.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.