Visma Business 9.00.0

I versjon 9.00.0 av Visma Business har vi gjort endringer på flere områder.

Installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje versjon 9.00.0 inkluderer nå Visma Business, Visma User Directory, Visma Reporting, Visma Document Center og standard rapportpakke. Standard rapportpakke leveres nå med en ny Dashboard rapport, som viser flere finansielle nøkkeltall. Alle eksisterende rapporter har blitt oppgradert for å bedre brukeropplevelsen. Det er nå også mulig å synkronisere fakturakunder med adresseboken i Visma AutoInvoice, og automatisk oppdatere Sendem. for dok. 1 til Fakturaer sendt pr. AutoInvoice, dersom det er treff i adresseboken.

Andre forbedringer i Visma Business 9.00.0 er relatert til PDF-utskrifter, ytelsesforbedringer ved fakturering og lageravstemming.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.