Visma Business 8.01.0

I versjon 8.01.0 av Visma Business har vi gjort mindre endringer i flere områder. Vi har fokusert på ytelsesforbedring under fakturering og det generelle minneforbruket i de fleste av behandlingsvalgene. I tillegg har vi lagt til nye avstemmingsfunksjoner. Dette vil bedre sporbarheten av produkttransaksjoner mot regnskap. Vi har også implementert kvalitetsforbedringer i logistikkområdet. Fra og med versjon 8.01.0 støtter vi også Office 2013.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.