Visma Business 5.31.4

Visma Business 5.31.4 inneholder forbedringer i Visma AutoInvoice integrasjonen. Operatørkoder, elektronisk faktura adresser og den opprinnelige PDF-fakturaen fra Visma Business blir nå overført til Visma AutoInvoice. Version 5.31.4 krever en database oppgradering på grunn av ny Visma AutoInvoice funksjonalitet.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.