Visma Business 5.31.2

Visma Business 5.31.2 består hovedsakelig av utbedringer av logistikk- og CRM-modulen og endringer i måten man genererer PDF-filer på.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.