Visma Business 5.30

I versjon 5.30-utgaven av Visma Business, introduserer vi Visma Business Services. Denne tjenesten er et integrasjonsgrensesnitt for utveksling av opplysninger mellom ulike programmer og Visma Business, og bidrar til å forbedre og styrke forretningsverdikjeden.

Versjon 5.30 er en teknisk utgivelse, hvor forretningslogikken er avdekket av en tjeneste. I tillegg til en rekke mindre forbedringer har man fokusert på:

Se vedlagt dokument for nærmere informasjon.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.