Visma Business 15.00.0

I 15.00.0-versjonen av Visma Business har vi lagt inn flere endringer og forbedringer for hele programmet.

Ny funksjonalitet:
Områder med viktige endringer:
Viktige forbedringer i denne versjonen:

Visma Business Workflow er klar for pilotering

Visma Business Workflow er en ny modul for import, prosessering og godkjenning av elektroniske fakturaer. I versjon 15.00.0 er denne modulen nå klar for pilotkunder som ønsker å teste funksjonaliteten. Visma Business Workflow importerer inngående fakturaer fra Visma.net AutoInvoice, lagrer dem i den Visma.net-baserte tjenesten Visma Document Storage, og sender fakturaene videre til Visma.net Approval for godkjenning der. I versjon 15.00.0 vil det ikke være mulig å endre konteringer for godkjenner inne i Visma.net Approval, dette er funksjonalitet planlagt for senere versjoner. For ytterligere dokumentasjon henviser vi til eget appendiks, som du kan få ved å kontakte Visma.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.