Utfyllende opplysninger om rapportering av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted

Oppsett og funksjonalitet for ny rapporteringen av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.