Utfyllende opplysninger om den forbedrede dokumentsendemåten (SMTP)

Funksjonene for sending av e-post har blitt forbedret i denne versjonen. Hovedforbedringene er støtte for flere e-postmaler og muligheten til å bruke SMTP ved utskrift fra utskriftsmenyen. I tidligere versjoner ble SMTP bare brukt ved bruk av sendemåter for dokumenter.

Tabellen E-post mal har blitt utvidet med følgende kolonner:
 • Beskrivelse
 • Blindkopi
 • Fra
 • Maltype
 • E-post malgruppe
Tabellen Aktør har blitt utvidet med følgende kolonne:
 • E-post malgruppe

Nye funksjoner

Støtte for flere maler:
 • Når du sender ordredokumenter på e-post, er det nå mulig å opprette ulike e-postmaler for de ulike dokumenttypene. Det er også mulig å opprette flere e-postmaler for én dokumenttype og koble dem til en kunde eller en leverandør ved å bruke e-postmalgruppen.
Nytt redigeringsprogram for e-post:
 • Et nytt redigeringsprogram for e-post er implementert.
Send ad hoc-e-post fra utskriftsmenyen:
 • Hvis SMTP-sending er aktivert i tabellen E-postinnstillinger eller E-postinnstillinger bedrift, gjelder det også for utskriftsdestinasjonen Send e-post på utskriftsmenyen.
Støtter e-postmaler ved ad hoc-sending av dokumenter:
 • Støtte for maler er nå implementert på dokumenter ved ad hoc-sending fra utskriftsmenyen. Dette gjelder bare for dokumenter definert i maltypen i tabellen E-post mal.
I feltet for brukerinnstillinger i brukertabellen er to nye alternativer lagt til:
 • Bruk Outlook når e-post sendes fra 'Send e-post'-knapp: Hvis SMTP er konfigurert, blir det interne redigeringsprogrammet for e-post brukt som standard. Hvis brukere har installert Outlook lokalt, kan de bruke dette alternativet hvis de vil bruke Outlook som redigeringsprogram i stedet.
 • Bruk 'Fra' e-postadresse fra bruker: Hvis SMTP er konfigurert, hentes Fra-adressen i denne rekkefølgen: fra e-postmalen, tabellen E-postinnstillinger bedrift eller tabellen E-postinnstillinger. Hvis denne parameteren er aktivert, hentes Fra-adressen fra gjeldende brukers rad i tabellen Aktør.

Slik oppretter du maler

Ren tekst – bruk et tekstredigeringsprogram for å opprette og redigere malen. Lagre filen som Ren tekst (*.txt), og velg UTF-8 som koding.

HTML – bruk Word eller liknende tekstredigeringsprogram for å opprette og redigere malen og lagre filen som webside, filtrert (*.htm, *.html).Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.