Visma Business 10.00.0

I 10.00.0-versjonen av Visma Business har vi gjort endringer på flere områder – installasjon og konfigurasjon av produktlinjen, nye tjenester, nye funksjoner og forbedringer av eksisterende funksjoner i Visma Business.

Konfigurasjonen har blitt utvidet med flere produkter, og det er nå også mulig å oppgradere rapporteringspakken via installasjonsprogrammet for Visma Business produktlinje. Integreringen med VUD støtter nå konseptet med bedriftsgrupper, som er spesielt interessant for kunder med mange klienter. Datamodellutvidelser (ved å legge til nye felt eller tabeller i datamodeller og gjøre dem synlige fra inne i Visma Business) er en ny funksjon for alle kunder som trenger mer avanserte tilpasninger. Datamodellutvidelser kan opprettes i et nytt verktøy fra Visma.

Vi har også lagt til ny funksjonalitet i kjernen av Visma Business. Riktig kostnadssporing støttes nå for innkommende varer som har vært flyttet mellom ulike lagre før innkjøpsordren blir fakturert. E-post med SMTP dekker nå alle alternativer som tidligere bare ble levert via eksisterende integrering med Microsoft Outlook. Vedlegget inneholder en detaljert beskrivelse av alle sider ved den nye SMTP-funksjonaliteten og hvordan den konfigureres.

Kommentarer/fotnoter for kontoer kan nå legges inn i Visma Business og vises for de fleste regnskapsrapporter i standardrapporteringspakken.

Denne versjonen inneholder også en rekke mindre forbedringer. De viktigste forbedringene gjelder Visma AutoInvoice og PDF-utskrift. Det er nå mulig å opprette PDF-dokumenter med innebygde skrifttyper.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.