Tekniske merknader om lisensiering

Her gir vi noen tekniske merknader til lisensiering av Visma Business.

Merk: Siden Visma Business nå sjekker lisensinformasjonen fra Visma lisensserveren, er det viktig at det er mulig å opprette en forbindelse til lisensserveren. Hvis f.eks. brannmuren blokkerer forbindelsen, vil det føre til at lisensen ikke oppdateres automatisk. Adressen til lisensserveren er www.visma.net/v20/OnDemandWebServices/LicensingPublicWSService.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.