Innkjøpsordreprosess

Bruk denne prosessen når du kjøpere produkter eller tjenester fra leverandørene dine.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.