En presentasjon av Visma Business-lisensiering

Her finner du informasjon om hvordan Visma-lisensieringen fungerer etter Visma Business versjon 5.30.

Merk: Du må ha enten en gyldig kunde-ID og aktiveringsnøkkel eller en forhåndsaktivert lisensfil fra Visma for å starte Visma Business etter at programmet er installert.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.