Oppdatere en offline lisensfil

Ved bruk av Offline aktivering kan du oppdatere lisensinformasjon (f.eks. endre utløpsdato, brukerantall, nye moduler) ved å lese inn den oppdaterte lisensfilen til systemet.

Dette gjøres ved å starte Visma Business med parameteren /K. Når du bruker parameteren /K, åpnes dialogboksen Lisensaktivering, hvor du vil bli bedt om å skrive inn systemnøkkelen. Lisensinformasjonen oppdateres deretter automatisk.

Start/Kjør: Eksempel på bruk av parameteren /K.

Merk: Det er ikke mulig å frigi lisensen i Visma Business når du arbeider offline. Når lisensen frigis, vil Visma Business prøve å koble til lisensserveren. Lisensen kan imidlertid frigis manuelt fra serveren av Visma, hvis det skulle være nødvendig. Bruk denne fremgangsmåten f.eks. når navnet på serveren eller VBSys-databasen endres.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.