Endre data

Grunnleggende om hvordan legge til, endre og slette data.

Denne delen beskriver hvordan du legger til nye data i Visma Business, og hvordan du endrer dataene som allerede er lagt inn.

Merk: Ikke alle operasjoner beskrevet i dette avsnittet er tilgjengelige i alle vinduer. I noen vinduer kan en eller flere operasjoner være forbeholdt systemansvarlig. En grå skrift brukes til å indikere felt du ikke kan endre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.