DDE-link

Dataoverføring til Microsoft Office.

Aktør
Se liste.
Post
Ved postfletting beskriver en header-fil innholdet til hver deltaker, og i tillegg vil du ha bruker- og bedriftsfelt med DDE.
Ordre
Se liste.
Andre tabeller
Når du oppretter dokument fra andre tabeller enn nevnt ovenfor, vil det ikke bli noen overføring av DDE eller egenskaper.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.