Fylle ut data i felter

Dette avsnittet beskriver hvordan du fyller ut data i felter.

Endre rader

Når du begynner å endre en rad, låses den for å forhindre at andre brukere oppdaterer den samtidig. Hvis raden allerede er låst eller slettet av en annen bruker, vises en melding.

I tabeller med rader som har tydelige koblinger med rader i andre tabeller, er hovedobjektet også låst når du begynner å redigere. Dette gjelder for eksempel ordrer og ordrelinjer.

Felttyper

I Visma Business finnes det forskjellige typer felter. Tabellen nedenfor gir en oversikt over disse.

Felt

Forklaring

L = Heltall

Heltall blir brukt til tall som ikke har desimaler. Primærnøklene i tabeller er eksempler på bruken av heltall.

F = Flyttall/ Desimalskilletegn

Flyttall består av minst 15 siffer, inkludert eventuelle desimaler. Via kontrollpanelet bestemmer du hvilke tegn du skal bruke som desimalskilletegn og som tusenskilletegn. Flyttall blir brukt for å lagre beløp, mengder, valutakurser, rentesatser, avgiftssatser og så videre.

S = String/Tekst

Tekstfeltene blir brukt for å lagre tekster, og kan ha forskjellig lengde.

D = Dato

Alle datofelter er numeriske og i henhold til det som er satt opp i kontrollpanelet i Windows.

B = Sjekkboks

Sjekkboksfelter angir om noe er sant eller usant. Hvis en sjekkboks er sant, blir det vist en hake i feltet.

AN = Alfanumerisk

Alfanumeriske felter blir brukt til både tall og bokstaver.

Gyldige feltverdier

For hvert felt du fyller ut, sjekker Visma Business at verdien er gyldig. Dersom du skriver inn en ugyldig verdi, for eksempel et ansattnummer som ikke eksisterer, får du melding om dette på statuslinjen.

Fylle ut felter

Du kan fylle ut feltene ved å skrive gyldige verdier direkte inn i feltene. Hvis du ikke husker hvilke verdier som er gyldige verdier for de forskjellige feltene, kan du gjøre oppslag for å vise gyldige verdier, eller få forslag fra Visma Business til hva du skal skrive i feltet.

Automatisk foreslåtte verdier

For noen felter fyller Visma Business automatisk ut en verdi basert på opplysninger du har registrert andre steder i Visma Business.

Når du for eksempel registrerer en ny lønnskjøring på en ansatt, blir opplysninger som du har registrert for den ansatte m/lønnsopplysninger fylt ut automatisk når du taster inn ansattnummer.

På denne måten blir mange av feltene fylt ut automatisk, men du har alltid muligheten til å overstyre de foreslåtte verdiene.

Få forslag til verdier - +

For noen felter kan du få et forslag til utfylling av feltet ved å trykke på + (pluss-tasten). Verdien som blir foreslått avhenger av hvilket felt markøren er plassert i. I et datofelt blir for eksempel dagens dato foreslått, mens neste ledige primærnøkkel blir foreslått hvis markøren er plassert i et primærnøkkelfelt. I mange felter gjør + (pluss-tasten) det samme som / (skråstrek-tasten).

Datofelt

I datofelt kan du registrere dato direkte i feltet eller gjøre oppslag mot en kalender og bruke pilene for å komme fram/tilbake til den datoen du skal registrere.

Slette feltverdier

Ved å trykke på DELETE sletter du verdien i feltet markøren står i. Hvis du har merket flere felter, blir verdien i alle feltene du har merket slettet.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.