Approval task

Approval task tables are used with Visma.net Approval integration.

What can be approved?

How to set Visma.net Approval integration?

See Setting up Visma.net Approval integrationVi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.