/I - Installering av databaser og tabeller

Denne parameteren oppretter system- og bedriftsdatabaser. Kommandoen kan brukes med eller uten argumenter.

Med argumenter

Ved å legge til argumenter i kommandoen kan du opprette bedrifter direkte. Du kan angi bedriftsnummer og -navn. Flere bedrifter kan føres opp, separert med et komma.

Hvis du angir 0 i stedet for bedriftsnummer og -navn, opprettes systemdatabasen, og standard systemdata, oppsett og formularer importeres.

Hvis det ikke er angitt et bedriftsnavn, eller det er en tom streng, brukes Visma Demo. Hvis det faktiske bedriftsnavnet er Visma Demo, importeres demodata i tillegg til standard bedriftsopplysninger og postadresser.

/I 0, 1 “Min første bedrift”, 2 “Min andre bedrift”, 9999 oppretter systemdatabasen, 2 vanlige bedriftsdatabaser og én demobedriftsdatabase.

Uten argumenter

Hvis du ikke tar med noen argumenter, åpnes dialogboksen Installasjon.

System

Alle opplysninger i denne delen hentes fra registerinnstillingene for Visma Business under følgende nøkkel \\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Visma\Visma Business\CurrentVersion\Database
Databasesystem
Databasesystemet hentes fra registerstrengen DBMS, som kan inneholde følgende verdier:
SQL_SERVER
Microsoft SQL Server
Systemdatabase
Avkrysningsboksen Opprett systemdatabase kan ikke endres, og navnet på denne databasen hentes fra registerstrengen “SYSDB”. Standard ved installering av Visma Business er VBSYS. Navnet må bestå av 5 tegn og være en kombinasjon av tall og bokstaver.
Importer standard oppsett og formularer
Denne avkrysningsboksen lar deg importere standard oppsett og formularer avhengig av språket som er angitt i registerstrengen INTL_DEFAULT i registernøkkelen \\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Visma\Visma Business\CurrentVersion\International. Installasjonen søker etter en fil kalt xxxstd.txt, der xxx tilsvarer språket som er valgt i registeret. Denne filen må også plasseres i en mappe under Visma Business-programområdet med navnet XXX.INT, der XXX tilsvarer språket.

Bedrift

Opprett bedrift
Hvis du vil opprette en bedrift samtidig som du oppretter systemdatabasen, krysser du av i denne boksen.
Bedriftsnr
Her velger du bedriftsnummeret du vil bruke for denne bedriften. Du må velge et nummer mellom 1 og 9999. Databasen blir opprettet med navnet Fnnnn, der nnnn er bedriftsnummeret med nuller i begynnelsen. Bedriftsnummer 1 får databasenavnet F0001.
Navn
Her angir du bedriftsnavnet som vil bli oppdatert i databasen under installeringen.
Importer standard bedriftsdata
Velg denne avkrysningsboksen for å starte bedriften med et standard sett med faste opplysninger. Installasjonen søker etter en fil kalt xxxfirm.txt, der xxx tilsvarer språket som er valgt i registeret. Denne filen må også plasseres i en mappe under Visma Business-programområdet med navnet XXX.INT, der XXX tilsvarer språket.
Importer postadresser
Velg denne avkrysningsboksen for å starte bedriften med et standard sett med postadresser. Installasjonen søker etter en fil kalt xxxpost.txt. Se over for xxx.

Demobedrift

Nå kan du samtidig opprette en demobedrift eller en tilleggsbedrift.
Opprett bedrift
Kryss av i denne ruten hvis du vil opprette en demo-/tilleggsbedrift
Bedriftsnr
Systemet foreslår 9999 for demobedriften, men det kan endres.
Importer demodata
Velg denne avkrysningsboksen for å starte bedriften med et demodatasett. Installasjonen søker etter filer kalt xxxfirm.txt og xxxdemo.txt. Se over for xxx.
Importer postadresser
Velg denne avkrysningsboksen for å starte bedriften med et standard sett med faste opplysninger. Installasjonen søker etter en fil kalt xxxpost.txt. Se over for xxx. Hvis noen av filene xxxfiles.txt mangler, avbrytes installasjonen med en feilmelding som forteller deg hvilke(n) fil(er) som mangler.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.