Budsjettering

Du kan angi et ubegrenset antall budsjetter, og budsjetter kan om nødvendig opprettes for mange år fremover. Et enkelt budsjett kan gjelde for flere år.

Du kan styre budsjetter kontinuerlig med endrede omstendigheter. Du kan budsjettere per periode, per hovedbokskonto og/eller per ansvarsenhet. Ordremodulen bruker de samme tabellene for budsjettering av vareforbruk og omsetning. Dette betyr at du også kan ha budsjetter som er knyttet til enheter i stedet for eller i tillegg til beløp.

I resultat- og balanserapportene kan det gjøres sammenligninger mellom opptil to lagrede budsjetter (f.eks. mellom et realistisk budsjett og et optimistisk budsjett). Du kan også kombinere faktiske tall for det aktive regnskapsåret med budsjetterte tall for perioder du ennå ikke har bokført bilag for. Det er bare budsjetterte tall i hovedbokskontoer, som kan være fordelt i ansvarsenheter, som akkumuleres i resultat- og balanserapportene.

Et budsjett kan inndeles langs kunde-, leverandør- og/eller ansattlinjer. Disse budsjettallene kan i utgangspunktet ikke brukes til å foreta direkte sammenligninger i rapporter, men budsjettlister kan genereres for én eller flere aktører eller grupper aktører. Du kan også kopiere budsjettene for bruk i regneark eller andre eksterne verktøy.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.