Aktiviteter

Tabeller knyttet til aktiviteter.

Du kan opprette aktiviteter fra mange steder i programmet. Du kan også utføre ulike typer forbindelser, sorteringer og valg. Nedenfor er noen eksempler på hvordan du oppretter aktiviteter med ulike forbindelser. Du finner også tips om hvordan du gjør valg og sorterer hvis du vil opprette egne oppsett.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.